14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CMR-loven § 12

Lov om fragtaftaler ved international vejtransport paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af cmr-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1122 af 18. September 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Mangelfuld indpakning af godset
Afsenderen er ansvarlig over for fragtføreren for skade på person, materiel eller andet gods og for omkostninger, når skaden eller omkostningerne skyldes mangelfuld indpakning af godset. Var mangelen synlig eller kendt af fragtføreren, da han overtog godset, gælder dette dog kun, såfremt han tog forbehold herom.

•••
profile photo
Profilside