14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Cityringloven § 5n

Uddrag fra kommentarerne til cityringloven § 5n:

Der foreslås indsat et nyt kapitel 3 b. Kapitlet omhandler projektering, anlæg og drift af afgreningen fra Cityringen til Sydhavnen.Det foreslås i § 5 h, stk. 1, at transportministeren bemyndiges til at træffe bestemmelser i henhold til denne lov om udvidelse af Cityringen med en afgrening til Sydhavnen. Ministerens beføjelser er begrænset af,...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.