14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Cityringloven § 5d

Lov om en Cityring paragraf 5d

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af cityringloven og bygger på lov nr. 552 af 06. June 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5d Ved tilkøb eller udnyttelse af optioner forstås udgifter til anlæg og drift, der ikke er nødvendige for afgreningen fra Cityringen til Nordhavnen, og som staten eller Københavns Kommune har mulighed for at vælge i forbindelse med gennemførelse af anlægget. Tilkøb og udnyttelse af optioner betales af den, der ønsker at foretage tilkøb eller udnytte en option.

•••

Stk. 2 Uforudsete udgifter, som er nødvendige af hensyn til gennemførelse af afgreningen fra Cityringen til Nordhavnen, betales af Metroselskabet I/S. Den nødvendige finansiering tilvejebringes i fællesskab af Københavns Kommune med 54,5 pct. og staten med 45,5 pct.

•••

Stk. 3 De i stk. 1 og 2 nævnte betalinger omfatter betaling til anlægsomkostninger og i givet fald til drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

•••
profile photo
Profilside