14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Cityringloven § 17b

Uddrag fra kommentarerne til cityringloven § 17b:

Det foreslås i § 17 a, at transportministerens afgørelser efter § 3, stk. 6, og § 4, stk. 3, ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.Der er tale om en ny bestemmelse.I henhold til de foreslåede bestemmelser i § 3, stk. 6, og § 4, stk. 3 (lovforslagets § 1, nr. 2 og 4), afgør transportministeren, om anmeldte ændringer i byggeriets anlæ... Med den forslåede bestemmelse i § 17 c, stk. 1, skabes der hjemmel til, at der i regler, der udstedes efter § 14 a, stk. 1, og § 15, stk. 4, kan fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.Det foreslås i § 17 c, stk. 2, at der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.