Cirkulære om politiets udrykningskørsel § 9

Denne konsoliderede version af cirkulære om politiets udrykningskørsel er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringscirkulærer i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

(Til Rigspolitiet og samtlige politikredse)

§ 9

Udrykningskørsel skal som udgangspunkt foretages under brug af udrykningssignaler.