Cirkulære om politiets udrykningskørsel § 8

Denne konsoliderede version af cirkulære om politiets udrykningskørsel er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringscirkulærer i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

(Til Rigspolitiet og samtlige politikredse)

§ 8

Der må ikke være nogen helbredsmæssige grunde eller andre grunde, der gør det betænkeligt, at føreren foretager udrykningskørsel.