Cirkulære om politiets udrykningskørsel § 5

Denne konsoliderede version af cirkulære om politiets udrykningskørsel er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringscirkulærer i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

(Til Rigspolitiet og samtlige politikredse)

§ 5

Ud over de køretøjer, der er nævnt i bekendtgørelse om udrykningskørsel mv., kan udrykningskørsel undtagelsesvist foretages med køretøjer, der ikke tilhører politiet, herunder lejede køretøjer og udenlandske politikøretøjer.

Stk. 2 Udrykningskørsel kan foretages med køretøjer, der tilhører politiets bilinspektører, når køretøjet er godkendt og registreret som udrykningskøretøj. Køretøjet skal være forsynet med udrykningssignaler, der er godkendt af politiet.

Stk. 3 Udrykningskørsel kan foretages med køretøjer, der tilhører polititjenestemænd, der gør tjeneste i et landdistrikt, når køretøjet er godkendt og registreret som udrykningskøretøj. Køretøjet skal være forsynet med udrykningssignaler, der er godkendt af politiet.

Stk. 4 Udrykningskørsel må ikke i øvrigt foretages med privatejede køretøjer.