Cirkulære om politiets udrykningskørsel § 21

Denne konsoliderede version af cirkulære om politiets udrykningskørsel er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringscirkulærer i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

(Til Rigspolitiet og samtlige politikredse)

§ 21

Uheld med personskade til følge i forbindelse med udrykningskørsel skal indberettes til Rigspolitiet.