Cirkulære om politiets udrykningskørsel § 19

Denne konsoliderede version af cirkulære om politiets udrykningskørsel er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringscirkulærer i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

(Til Rigspolitiet og samtlige politikredse)

§ 19

Udrykningskørsel kan foretages som led i politimæssige øvelser, hvis udrykningskørslen er nødvendig for at kunne gennemføre øvelsen.

Stk. 2 Politimæssige øvelser må kun foretages, hvis øvelsen finder sted under behørig instruktion og er tilrettelagt i overensstemmelse med øvelsesdirektiver, der er godkendt af politikredsens politidirektør eller chefen for Politiets Efterretningstjeneste. Der skal i planlægning af udrykningskørsel under politimæssige øvelser tages hensyn til, at kørslen skal være til mindst mulig fare og gene for den øvrige trafik sammenholdt med behovet for og formålet med øvelsen.