Cirkulære om politiets udrykningskørsel Kapitel 3

Denne konsoliderede version af cirkulære om politiets udrykningskørsel er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringscirkulærer i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

(Til Rigspolitiet og samtlige politikredse)

Kapitel 3 Krav til førere af køretøjer under udrykning
§ 7

Udrykningskørsel kan foretages af polititjenestemænd.

Stk. 2 Udrykningskørsel kan foretages af politikadetter, som er certificerede hertil.

Stk. 3 Udrykningskørsel kan foretages af politiets bilinspektører, som er certificerede hertil.

Stk. 4 Politidirektøren for Politiområdet og chefen for Politiets Efterretningstjeneste kan efter en konkret vurdering bemyndige enkelte civile medarbejdere til at foretage udrykningskørsel, hvis medarbejderne har gennemført et køreteknisk kursus hos Rigspolitiet og gennemfører vedligeholdende køreuddannelse hvert andet år.

Stk. 5 Politidirektøren for Politiområdet og chefen for Politiets Efterretningstjeneste kan efter en konkret vurdering bemyndige udenlandske polititjenestemænd til at foretage udrykningskørsel i Danmark, jf. Prüm-aftalens art. 17 og 18.

Stk. 6 Politidirektøren for Politiområdet og chefen for Politiets Efterretningstjeneste kan efter en konkret vurdering bemyndige Forsvarets personale til at foretage udrykningskørsel, hvis de indgår i en bistand til politiet og har modtaget den fornødne uddannelse.

§ 8

Der må ikke være nogen helbredsmæssige grunde eller andre grunde, der gør det betænkeligt, at føreren foretager udrykningskørsel.