Cirkulære om fleksjob i staten § 6

Denne konsoliderede version af cirkulære om fleksjob i staten er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringscirkulærer i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.
Administration af ordningen
§ 6

Fleksjobordningen administreres af Statens Administration, der kan fastsætte nærmere retningslinjer for ordningen. Retningslinjerne fremgår af Statens Administrations hjemmesider (www.statens-adm.dk og www.fleksbarsel.dk).