Chokoladeafgiftsloven § 15

Denne konsoliderede version af chokoladeafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m.

Lov nr. 414 af 18. december 1968,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1446 af 21. juni 2021,
som ændret ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021, lov nr. 2616 af 28. december 2021, lov nr. 288 af 07. marts 2022, lov nr. 832 af 14. juni 2022 og lov nr. 755 af 13. juni 2023

§ 15

Indbetalingen af afgiften af den månedlige udlevering af varer efter § 6, stk. 1, og afgiften af den månedlige fremstilling af overtræk eller af den månedlige udlevering af varer med afgiftspligtigt overtræk efter § 6, stk. 2 eller stk. 3, skal ske til told- og skatteforvaltningen. Tilsvarende gælder for det salg, der sker efter § 7, stk. 3. Betalingen sker efter reglerne i § 2, stk. 4-6, og §§ 5-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Stk. 2 Afgiften af den tilgang af varer, der i en måned er sket til en virksomhed, som opgør den afgiftspligtige vægt efter § 7, stk. 1, skal være indbetalt senest den 15. i den 2. måned efter varernes tilgang. Hvis der består et økonomisk interessefællesskab mellem en virksomhed, der opgør den afgiftspligtige vægt efter § 6, og en virksomhed, der opgør den afgiftspligtige vægt efter § 7, stk. 1, f.eks. således, at den ene virksomhed er interesseret i det økonomiske udbytte af den anden virksomhed, kan skatteministeren dog bestemme, at afgiften af varer, som den virksomhed, der opgør vægten efter § 7, stk. 1, har modtaget fra den pågældende anden virksomhed, skal indbetales senest den 15. i den måned, der følger efter varernes tilgang. Betalingen sker i øvrigt efter reglerne i § 2, stk. 5 og 6, og §§ 5-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.