14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Chokoladeafgiftsloven § 26a

Uddrag fra kommentarerne til chokoladeafgiftsloven § 26a:

Det foreslås at indsætte en særlig konfiskationsbestemmelse i chokoladeafgiftsloven.Efter det foreslåede stk. 1 kan der ske konfiskation af afgiftspligtige varer, med hensyn til hvilke lovens strafbelagte bestemmelser er overtrådt, jf. chokoladeafgiftslovens § 26, stk. 1 og 2, hvis overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage s...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.