14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Checkloven § 40

Checklov paragraf 40

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af checkloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 558 af 25. August 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§40 Indehaveren af en check kan iværksætte regres imod endossenterne, trassenten og de andre checkskyldnere, såfremt checken ved rettidig forevisning ikke betales, og såfremt nægtelsen af betaling er godtgjort:

  • 1) enten ved en offentlig akt (protest),

  • 2) eller ved en af trassatbanken dateret erklæring på checken med angivelse af forevisningsdagen,

  • 3) eller ved en dateret erklæring fra et checkclearingskonter angivende, at checken er indleveret i rette tid og ikke er blevet betalt.

•••

Stk. 2 Udtrykket »protest« betegner i denne lov også de under nr. 2 og 3 nævnte erklæringer, hvis ikke andet er sagt.

•••
profile photo
Profilside