14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CFCS-Loven § 7d

Lov om Center for Cybersikkerhed paragraf 7d

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af cfcs-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 836 af 07. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7d Center for Cybersikkerhed foranlediger ved at rette henvendelse til den, der har rådighed over oplysningerne, at en kendelse om edition opfyldes. Rettens kendelse skal på begæring forevises den pågældende. Afviser den pågældende uden lovlig grund at efterkomme pålægget, finder reglerne i retsplejelovens § 178 tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside