14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til CFCS-Loven § 23

Uddrag fra kommentarerne til cfcs-loven § 23:

Til § 23
Med bestemmelsen, der svarer til ordningen efter FE-lovens § 18 og PET-lovens § 21, foreslås det, at Tilsynet med Efterretningstjenesternes virksomhed undtages fra reglerne i offentlighedsloven (dog med undtagelse af lovens § 13 om notatpligt), forvaltningslovens kapitel 4-6 (om aktindsigt, partshøring og begrundelse m.v.) samt persondataloven.Der ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.