14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CFCS-Loven § 12

Lov om Center for Cybersikkerhed paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af cfcs-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 836 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Der må ikke behandles personoplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold end de i § 11, stk. 1, nævnte, medmindre det er nødvendigt for varetagelsen af Center for Cybersikkerheds opgaver.

•••

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte personoplysninger må ikke videregives. Videregivelse kan dog ske, hvis

  • 1) den pågældende person har givet sit udtrykkelige samtykke til videregivelsen,

  • 2) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår,

  • 3) videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en myndigheds virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som myndigheden skal træffe,

  • 4) videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en persons eller virksomheds opgaver for det offentlige eller

  • 5) videregivelsen omfatter personoplysninger, der er omfattet af kapitel 4.

•••
profile photo
Profilside