14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CFC-loven § 9

Lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af cfc-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 448 af 17. april 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Oplagshavere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de stoffer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 5 og 6, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

•••
profile photo
Profilside