CFC-loven § 6

Denne konsoliderede version af cFC-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser

Lov nr. 832 af 21. december 1988,
jf. lovbekendtgørelse nr. 448 af 17. april 2020,
som ændret ved lov nr. 1728 af 27. december 2018, lov nr. 811 af 09. juni 2020, lov nr. 2225 af 29. december 2020, lov nr. 1240 af 11. juni 2021, lov nr. 2616 af 28. december 2021 og lov nr. 755 af 13. juni 2023

§ 6

I den afgiftspligtige vægt opgjort efter § 5, stk. 2, fradrages:

  • 1) Vægten af stoffer, der er udleveret til en anden oplagshaver efter § 4, stk. 4,

  • 2) vægten af stoffer, der er afgiftsfritaget efter § 3 a, stk. 5,

  • 3) vægten af stoffer, hvoraf der tidligere er svaret afgift, eller hvor stofferne er taget i anvendelse inden lovens ikrafttrædelse, og

  • 4) vægten af stoffer, der er leveret til udlandet.

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte regler om kontrol for fradrag efter stk. 1.