14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CFC-loven § 15

Lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af cfc-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 448 af 17. April 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., hæfter de i § 3 d nævnte registrerede varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov.

•••
profile photo
Profilside