14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CFC-loven § 14a

Lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser paragraf 14a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af cfc-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 448 af 17. April 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14a Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 14. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

•••
profile photo
Profilside