14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Campingreglementet § 11

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af campingreglementet og bygger på bekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Hytter m.v.
Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til opstilling af campinghytter på campingpladser, herunder sammenbygning af campinghytter eller etablering af campingværelser, når planlægningsmæssige hensyn, og navnlig hensynet til natur- og landskabelige værdier, ikke taler imod.

•••

Stk. 2 En tilladelse til opstilling af campinghytter på campingpladser, der i sin helhed er beliggende på arealer, der ikke er omfattet af reglerne om klitfredning og strandbeskyttelse i lov om naturbeskyttelse, kan omfatte indtil 40 pct. af det tilladte antal campingenheder.

•••

Stk. 3 En tilladelse til opstilling af campinghytter på campingpladser, der delvist er beliggende på arealer omfattet af reglerne om klitfredning og strandbeskyttelse i lov om naturbeskyttelse, kan omfatte indtil 40 pct. af det tilladte antal campingenheder. En tilladelse til opstilling af campinghytter på den del af campingpladsen, der er beliggende på arealer omfattet af reglerne om klitfredning og strandbeskyttelse i lov om naturbeskyttelse, kan dog kun omfatte indtil 20 pct. af det tilladte antal campingenheder, dog maksimalt 60 campinghytter.

•••

Stk. 4 En tilladelse til opstilling af campinghytter på campingpladser, der i sin helhed er beliggende på arealer omfattet af reglerne om klitfredning og strandbeskyttelse i lov om naturbeskyttelse, kan kun omfatte indtil 20 pct. af det tilladte antal campingenheder, dog maksimalt 60 campinghytter.

•••

Stk. 5 Campinghytter og -værelser må ikke have et bruttoetageareal, der overstiger 45 m2.

•••

Stk. 6 Campinghytter og -værelser, der er beliggende på arealer omfattet af reglerne om klitfredning og strandbeskyttelse i lov om naturbeskyttelse, må dog ikke have et bruttoetageareal, der overstiger 30 m2.

•••

Stk. 7 Campinghytter må ikke være højere end 5 m.

•••

Stk. 8 Campinghytter, der er beliggende på arealer omfattet af reglerne om klitfredning og strandbeskyttelse i lov om naturbeskyttelse, må dog ikke være højere end 4 m.

•••

Stk. 9 En tilladelse til etablering af campingværelser i eksisterende byggeri på campingpladsen kan kun meddeles, hvis etableringen ikke på tidspunktet for tilladelsen eller senere medfører behov for nybyggeri på campingpladsen.

•••

Stk. 10 Kommunalbestyrelsen kan stille vilkår om bl.a. campinghytternes og -værelsernes nærmere udformning, såsom materiale- og farvevalg, samt campinghytternes indbyrdes placering og placering på campingpladsen, jf. dog § 16, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside