14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Bygningssagkyndigloven § 9

Uddrag fra kommentarerne til bygningssagkyndigloven § 9:

Til § 9
Med stk. 1 foreslås det, at nævnet vil bestå af en formand, som skal være landsdommer udpeget efter retsplejelovens regler herom. Det følger af retsplejelovens § 47 a, stk. 2, at hverv som medlem af et offentligt nævn kun må varetages af landsdommere, hvis det er bestemt ved lov eller godkendt af Bibeskæftigelsesnævnet, at hvervet skal varetages af...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.