14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Bygningssagkyndigloven § 7

Uddrag fra kommentarerne til bygningssagkyndigloven § 7:

Til § 7
Med bestemmelsen foreslås det, at reglerne i §§ 4-4h i lov om forbrugerklager finder anvendelse på nævnets afgørelser i forbrugerklagesager. Dette betyder blandt andet, at nævnet skal forkynde en afgørelse for den bygningssagkyndige, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Hvis den bygningssagkyndige ikke ønsker at være bundet af den trufne a...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.