14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Bygningssagkyndigloven § 3

Uddrag fra kommentarerne til bygningssagkyndigloven § 3:

Til § 3
Med bestemmelsen i stk. 1 foreslås, at det nye disciplinær- og klagenævn får kompetence til at behandle sager om, hvorvidt en beskikket bygningssagkyndig har tilsidesat de pligter, der følger af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. og regler fastsat i medfør heraf samt regler fastsat i medfør af denne lov.Nævnet skal sål...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.