14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bygningssagkyndigloven § 17

Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bygningssagkyndigloven og bygger på lov nr. 1532 af 21. December 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

•••

Stk. 2 De hidtil gældende regler finder anvendelse på sager udtaget til teknisk revision før lovens ikrafttræden. Tilsvarende finder de hidtil gældende regler for Ankenævnet for Huseftersyn anvendelse på klager over tilstandsrapporter indgivet til Ankenævnet for Huseftersyn før lovens ikrafttræden.

•••
profile photo
Profilside