14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bygningssagkyndigloven § 15

Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bygningssagkyndigloven og bygger på lov nr. 1532 af 21. December 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Økonomi- og erhvervsministeren kan henlægge sine beføjelser i medfør af denne lov til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Det kan endvidere i forskrifter, der fastsættes i medfør af denne lov, bestemmes, at opgaver i forbindelse med administrationen af beskikkelsesordningen overlades til private.

•••

Stk. 2 Henlægger økonomi- og erhvervsministeren sine beføjelser efter denne lov til Erhvervs- og Byggestyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgang, herunder at klager ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside