14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Bygningssagkyndigloven § 12

Uddrag fra kommentarerne til bygningssagkyndigloven § 12:

Til § 12
Med bestemmelsen i stk. 1 foreslås, at afgørelser om frakendelse af retten til at udøve virksomhed som bygningssagkyndig af den bygningssagkyndige kan forlanges indbragt for retten. Der er tale om en videreførelse af den hidtil gældende retstilstand for indbringelse af afgørelser om inddragelse af beskikkelsen. Forslaget er endvidere i overensstemm...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.