14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Bygningssagkyndigloven § 1

Uddrag fra kommentarerne til bygningssagkyndigloven § 1:

Til § 1
Med stk. 1 foreslås det fastsat, at økonomi- og erhvervsministeren beskikker bygningssagkyndige til at udarbejde tilstandsrapporter. Bestemmelsen svarer til reglen i § 4, stk. 1, 1. pkt., i den nugældende bekendtgørelse nr. 1290 af 14. december 2009 om huseftersynsordningen.Med forslagets stk. 2 gives økonomi- og erhvervsministeren hjemmel til at f...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.