14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bygningssagkyndigloven § 1

Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bygningssagkyndigloven og bygger på lov nr. 1532 af 21. December 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Økonomi- og erhvervsministeren beskikker bygningssagkyndige til at udarbejde tilstandsrapporter efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

•••

Stk. 2 Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om beskikkelsen som bygningssagkyndig, herunder om ansvarsforsikring og andre betingelser for beskikkelsen, om gebyr for beskikkelsen m.v., om bortfald af beskikkelsen og om administration af beskikkelsesordningen. Bekendtgørelse om beskikkelse af bygningssagkyndige og udarbejdelse af tilstandsrapporter som led i huseftersynsordningen

•••

Stk. 3 Straffelovens §§ 144, 150, 152 og 155-157 finder tilsvarende anvendelse på beskikkede bygningssagkyndige.

•••
profile photo
Profilside