14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bygningsreglementet § 28

Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) paragraf 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bygningsreglementet og bygger på bekendtgørelse nr. 1399 af 12. december 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Lovliggørelse af bærende konstruktioner og brandforhold
Lovliggørelse af bærende konstruktioner indplaceret i konstruktionsklasse 2-4, skal tilknyttes certificeret statiker, jf. §§ 16-19 og ske i overensstemmelse med bilag 5. Lovliggørelse af bærende konstruktioner omfatter alene de bærende konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der er ulovlige, samt andre dele af byggeriet, såfremt disses virkemåde og dokumentation påvirkes heraf.

•••

Stk. 2 Bærende konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der er omfattet af lovliggørelsen, jf. stk. 1, indplaceres i konstruktionsklasser i medfør af kapitel 26.

•••

Stk. 3 Lovliggørelse af brandforhold indplaceret i brandklasse 2-4, skal tilknyttes certificeret brandrådgiver, jf. §§ 20-23 og ske i overensstemmelse med bilag 6. Lovliggørelse af brandforhold omfatter alene de brandforhold eller bygningsafsnit, der er ulovlige, samt andre dele af byggeriet, såfremt forudsætningerne for de brandmæssige forhold og dokumentation påvirkes heraf.

•••

Stk. 4 Byggeri eller bygningsafsnit, der er omfattet af lovliggørelsen, jf. stk. 3, indplaceres i brandklasser i medfør af kapitel 27.

•••

Stk. 5 Når der anvendes anden materiel regulering, end den, der gælder på lovliggørelsestidspunktet, anses de detailbaserede løsninger for brandsikring af byggeri, som opfyldte kravene til brandsikring i denne regulering, for præ-accepterede løsninger, jf. Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, ved indplacering i brandklasser.

•••

Stk. 6 Hvis lovliggørelsen efter kommunalbestyrelsens vurdering består af en simpel fysisk udbedring, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at stk. 1-5 ikke finder anvendelse, og selv foretage den byggetekniske sagsbehandling af lovliggørelsen.

•••
profile photo
Profilside