14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bygningsreglementet § 152a

Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) paragraf 152a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bygningsreglementet og bygger på bekendtgørelse nr. 1399 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§152a Midlertidig overnatning i bygningsafsnit, der ikke er indrettet i et bygningsafsnit i anvendelseskategori 5, kan ske i øvrige bygningsafsnit omfattet af § 147, når det sikres, at:

  • 1) Der er tale om kortvarigt ophold på op til 5 døgn.

  • 2) Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.

  • 3) Der i byggeri, hvor der midlertidigt overnatter mere end 150 personer, skal være mindst én fast vågen vagt.

  • 4) Der udarbejdes en driftsplan efter bestemmelserne i § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i § 82.

  • 5) Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.

  • 6) Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks.

  • 7) Der er udarbejdet en belægningsplan for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer.

•••
profile photo
Profilside