14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bygningsfredningsloven § 7a

Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer paragraf 7a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bygningsfredningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 219 af 06. March 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7a Kulturministeren kan beslutte, at for en bygning, som er fredet efter denne lov, og hvis væsentlige arkitektoniske eller kulturhistoriske værdi alene eller i overvejende grad findes i bygningens ydre og i bygningens hovedstruktur, finder regler udstedt efter § 10, stk. 6, anvendelse.

•••

Stk. 2 En beslutning efter stk. 1 tinglyses på ejendommen på kulturministerens begæring.

•••
profile photo
Profilside