14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bygningsfredningsloven § 7

Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bygningsfredningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 219 af 06. March 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Efter udløbet af fristen efter § 6, stk. 2, beslutter ministeren inden tre måneder, om bygningen skal fredes.

•••

Stk. 2 Kulturministeren underretter de i § 6, stk. 1 nævnte personer, myndigheder, foreninger m.fl. om afgørelsen og foretager offentlig bekendtgørelse herom. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.

•••

Stk. 3 Fredningen skal respekteres af alle indehavere af rettigheder over ejendommen, uanset hvornår rettigheden er stiftet. Fredningen tinglyses på ejendommen på kulturministerens begæring. Er den fredede bygning beliggende på et umatrikuleret areal, træder en offentliggørelse af fredningen i Statstidende i stedet for en tinglysning.

•••
profile photo
Profilside