14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Bygningsfredningsloven § 25

Uddrag fra kommentarerne til bygningsfredningsloven § 25:

I overensstemmelse med den øvrige lovgivning under Miljø- og Energiministeriets område henlægges beføjelserne i loven til ministeren. Ministeren kan herefter delegere sine beføjelser efter loven til Skov- og Naturstyrelsen. Med § 24, stk. 2 videreføres den nuværende adgang for ministeren til at fastsætte nærmere regler om ad...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.