14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bygningsfredningsloven § 19

Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bygningsfredningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 219 af 06. March 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Kulturministeren kan træffe beslutning om, at en bygning, som ikke er omfattet af § 17, er bevaringsværdig.

•••

Stk. 2 § 6, stk. 1, 2 og 4, og § 7 finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 3 Fra det tidspunkt, den i § 6, stk. 1, nævnte underretning er kommet frem, må der ikke uden tilladelse fra kulturministeren foretages nedrivning, ombygning eller på anden måde ændring af bygningens ydre.

•••
profile photo
Profilside