14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bygningsfredningsloven § 11

Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bygningsfredningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 219 af 06. March 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Nedrivning af en fredet bygning kræver tilladelse af kulturministeren.

•••

Stk. 2 Til vurdering af en ansøgning efter stk. 1 kan kulturministeren kræve oplysninger om formålet med nedrivningen og om den fremtidige anvendelse af den pågældende ejendom. Kulturministeren kan afslå at behandle ansøgningen, hvis de tilladelser, der i henhold til anden lovgivning er nødvendige for en nedrivning, ikke foreligger.

•••

Stk. 3 En nedrivningstilladelse kan gøres betinget.

•••

Stk. 4 § 6, stk. 1, 2 og 4, og § 7 finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside