14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Bygningsenergispareloven § 9

Uddrag fra kommentarerne til bygningsenergispareloven § 9:

Til § 9
Bestemmelsen viderefører § 4, stk. 3, 3. pkt., i lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger, men bestemmelsen udvides til også at omfatte overdragelse af brugsret til en boligenhed i et boligfællesskab, jf. § 8, stk. 1. Ved bestemmelsen undtages fortsat visse særlige overdragelsesf...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.