14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Bygningsenergispareloven § 6

Uddrag fra kommentarerne til bygningsenergispareloven § 6:

Til § 6
Bestemmelserne i § 6, stk. 1-3, svarer til de nugældende bestemmelser i lov om fremme af energi- og vandbesparelser § 4, stk. 3, 1. og 2. pkt., § 6, stk. 5, og § 16 om energimærkning ved salg af en ejendom eller ejerlejlighed. Bestemmelserne implementerer bygningsdirektivets artikel 7, stk. 1, for så vidt angår ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.