14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Bygningsenergispareloven § 34

Uddrag fra kommentarerne til bygningsenergispareloven § 34:

Til § 34
Bestemmelserne indeholder overgangsbestemmelser for fortsat kvalitetssikring af energimærkninger samt kontrolmålinger af oliefyringsanlæg, hvis de er udført i henhold til lov om fremme af energi- og vandbesparelser eller regler fastsat i medfør heraf. Stk. 1 skal sikre, at ejere eller andre, som har ladet ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.