14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Bygningsenergispareloven § 33

Uddrag fra kommentarerne til bygningsenergispareloven § 33:

Til § 33
Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes ifølge stk. 1 af transport- og energiministeren, der herunder kan fastsætte, at loven træder i kraft på forskellige tidspunkter. Det vil med få undtagelser blive fastsat, at bestemmelserne i lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2006. Denne ikrafttrædelsesdato ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.