14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bygningsenergispareloven § 33

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger paragraf 33

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bygningsenergispareloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1300 af 03. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§33 Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af klima-, energi- og forsyningsministeren. Ministeren kan herunder fastsætte, at loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.

•••

Stk. 2 Lov nr. 485 af 12. juni 1996 om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger ophæves den 1. januar 2006.

•••

Stk. 3 Regler, der er fastsat i henhold til den i stk. 2 nævnte lov, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat i medfør af denne lov.

•••
profile photo
Profilside