14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Bygningsenergispareloven § 31

Uddrag fra kommentarerne til bygningsenergispareloven § 31:

Til § 31
Bestemmelserne afløser § 14 i lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger. Stk. 1 giver transport- og energiministeren adgang til at bemyndige en under ministeriet oprettet institution, et udvalg eller en anden offentlig myndighed til at udøve ministerens beføjelser efter loven. Bestemmelsen ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.