14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bygningsenergispareloven § 30a

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger paragraf 30a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bygningsenergispareloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1300 af 03. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30a Med henblik på at kontrollere at udførte energimærkninger er opsat i overensstemmelse med § 15 a, har klima-, energi- og forsyningsministeren, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid og mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til bygninger med et samlet etageareal på mere end 600 m 2 , der ofte besøges af offentligheden.

•••
profile photo
Profilside