14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Bygningsenergispareloven § 2a

Uddrag fra kommentarerne til bygningsenergispareloven § 2a:

Den foreslåede bestemmelse indebærer, at klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler med henblik på opfyldelse af Danmarks forpligtelser i henhold til EU-retten inden for lovens område. Bemyndigelsen tænkes anvendt ved mindre ændringer eller justeringer af bygningsdirektivet eller VE-direktivet eller ved gennemførelse a...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.