14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bygningsenergispareloven § 2a

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger paragraf 2a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bygningsenergispareloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1300 af 03. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2a Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse af Danmarks forpligtelser i henhold til EU-retten inden for lovens område.

•••
profile photo
Profilside