14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Bygningsenergispareloven § 29

Uddrag fra kommentarerne til bygningsenergispareloven § 29:

Til § 29
Bestemmelserne om klageadgang svarer til de nugældende klageregler i § 13 a, stk. 1-5, i lov om fremme af energi- og vandbesparelser. I stk. 4, nr. 2, er der dog foretaget en tilpasning, så der er overensstemmelse med bemyndigelsesbestemmelsen i § 31, stk. 1. Det findes fortsat mest hensigtsmæssigt, ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.