14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Bygningsenergispareloven § 24

Uddrag fra forarbejderne til bygningsenergispareloven § 24:

Til § 24
Bestemmelserne afløser de nuværende hjemler i lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger § 13 for så vidt angår energikonsulenter og dele af § 11 for så vidt angår kontrolordninger vedrørende varme- og ventilationsanlæg og andre energiforbrugende anlæg. I medfør af stk. 1 kan der ved bekendtgø...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.