14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bygningsenergispareloven § 22

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bygningsenergispareloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1300 af 03. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 § 19 og § 20 gælder for følgende offentlige institutioner og virksomheder m.v.:

  • 1) Den offentlige forvaltning.

  • 2) Institutioner, selskaber, foreninger m.v., hvis mere end 50 pct. af udgifterne ved deres virksomhed dækkes af offentlige midler, eller hvis de ved eller i henhold til lov har fået tillagt beføjelser til at træffe afgørelse på det offentliges vegne.

  • 3) Virksomheder, der ejes af det offentlige, eller hvor det offentlige har bestemmende indflydelse.

•••

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan undtage visse offentlige institutioner eller virksomheder m.v. omfattet af stk. 1 helt eller delvis fra §§ 19 og 20.

•••
profile photo
Profilside