14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Bygningsenergispareloven § 18

Uddrag fra kommentarerne til bygningsenergispareloven § 18:

Til § 18
For alle eftersyns- og kontrolordninger for tekniske anlæg omfattet af § 16 og § 17 gælder, at eftersyn og kontrol skal udføres af en teknisk ekspert, der er godkendt efter regler fastsat i medfør af § 24 til at udføre eftersyn af den pågældende type anlæg. Tekniske eksperter er konsulenter, servicemontører og a...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.